Pracovní seminář MONDIS 2013

V pořadí již třetí pracovní seminář projektu MONDIS se konal dne 3. října 2013 ve Veletržním palace situovaném v areálu výstaviště INCHEBA EXPO PRAHA v Holešovicích. Seminář nesl název Dokumentace poškození památek a byl určen především pro návštěvníky zde konaného veletrhu PAMÁTKY 2013.

Dokumentace poškození nebo poruch historických památek je naléhavým úkolem ochrany kulturního dědictví. Je nezbytná nejen pro stanovení závažnosti situace i rozsahu stavebního zásahu na konkrétní stavbě, ale rovněž pro vyčíslení prostředků nutných k zajištění trvalé udržitelnosti památkového fondu. S ohledem na omezené množství těchto prostředků je žádoucí provádět vyhodnocování stavebně-technického stavu a vynakládat prostředky přednostně na stavby mající závažnější poruchy. Za tímto účelem je rovněž důležité provádět třídění podle naléhavosti opravy, zahrnující i předpokládaný průběh poškození.

Seminář se zabýval problematikou klasifikace poškození a poruch v průběhu místních šetření a pořizováním záznamů na místě samém za pomoci mobilní aplikace, která je nyní dostupná na adrese http://www.mondis.cz/web/portal/mobile. Mobilní aplikace pro ukládání dat přímo v terénu byla představena ve své beta verzi společně s ostatními výsledky projektu MONDIS právě na veletrhu PAMÁTKY 2013.  Výsledky byly doprovázeny rovněž přednáškami několika členů výzkumného týmu. 

Přístup k řešení uvedené problematiky byl popisován a diskutován na domácích i zahraničních příkladech s příspěních osobních zkušeností výzkumných pracovníků i účastníků veletrhu.

Workshop13

Program a dostupné prezentace

Jaroslav Valach – Dokumentace poškození historických objektů – výzvy a možné odpovědi

Martin Čerňanský – Možnosti využití znalostního modelu a příklady z praxe


Původní obsah webu: Dokumentace poškození památek 2013

Letošní ročník workshopu je kolokován s veletrhem PAMÁTKY 2013. Včasně registrovaní účastníci workshopu obdrží volnou vstupenku na tento veletrh.

Dokumentace poškození historických objektů je naléhavým úkolem ochrany kulturního dědictví. Je nezbytná pro stanovení rozsahu potřebné intervence u jednotlivých staveb a pro inventarizaci celkového objemu prostředků potřebných pro zajištění udržitelnosti celého památkového fondu. Jelikož těchto prostředků je omezené množství, je nutné provádět mezi poškozenými objekty prioritizaci podle významu, naléhavosti závad a prognózy rozvoje poškození. Otázkám klasifikace poškození, provádění místního šetření a přímého zaznamenání jeho výsledků do mobilní aplikace bude věnován tento workshop. Na workshopu bude nejen představena mobilní aplikace pro terénní sběr dat, ale i další výsledky projektu MONDIS, které budou doplněny zvanými přednáškami hostů rozšiřujících záběr workshopu o další přístupy a úhly pohledu

 

kdy 3.10.2013
kde Veletržní palác, Výstaviště Praha Holešovice
komu je určen vlastníkům a správcům památek, odborníkům na památkovou péči, restaurátorům a konzervátorům, pracovníkům státní správy, vědeckým pracovníkům, studentům

 


 

Důležité termíny

  • předregistrace (vstupenka na veletrh zdarma): 30.9.2013
  • konání workshopu: 3.10.2013

Nehodí se vám datum konání workshopu ? Rádi Vás uvítáme na našem stánku na veletrhu kdykoliv ve dnech 3.-5.10.2013.

 

Program workshopu

12:30

Registrace, uvítání, představení projektu MONDIS

Doc. Ing. Zdeněk Kouba, CSc.

13:00

Dokumentace poškození historických objektů – výzvy a možné odpovědi

Ing. Jaroslav Valach, Ph.D

13:30 Možnosti využití znalostního modelu a příklady z praxe Ing. Martin Čerňanský, Ph.D.

14:00

Význam pravidelných inspekcí a preventivní péče

Ing. Jiří Bláha, Ph.D.

14:45

přestávka  

15:00

Informační technologie v systému MONDIS

Ing. Petr Křemen, Ph.D,
 

15:15

Mobilní aplikace pro monitoring stavu památkových objektů

Ing. Petr Křemen, Ph.D,

Ing. Marek Šmíd, 

Mgr. Miroslav Blaško,

ITAM

15:45

Diskuse  

16:00

Ukončení workshopu