Pracovní seminář MONDIS 2012 

Druhý pracovní seminář projektu MONDIS se konal na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze dne 20. listopadu 2012. 

Seminář s podtitulkem Mizející znalosti byl určen vlastníkům a správcům kulturních památek, odborným pracovníkům památkové péče, restarátorům, výzkumným pracovníkům i studentům. Kromě těchto samozřejmě rovněž pracovníkům státní správy nebo místní samosprávy. 

Program pracovního semináře byl věnován zejména níže uvedeným otázkám a související problematice. Jakým způsobem je možné a vhodné dokumentovat poruchu nebo poškození nemovité památky? Jaký stavební zásah může být pro daný typ poruchy či poškození použit a který je vhodný? Jaký způsobem byl podobný případ řešen v minulosti? Uvedené otázky společně s podtitulkem semináře připomněli náléhavou potřebu ukládání a sdílení znalostí, stejně jako historických zkušeností a řemeslných technik. Zároveň je lze považovat za nezbytné pro pochopení vzniku a průběhu poruchy či poškození, stejně jako pro omezení jejich působení nebo úplné odstranění.

Kromě výše uvedeného byla diskutována i rozptýlenost odborných znalostí uvedené problematiky mezi řadou profesí a pracovišť. Jako problematická byla shledána rovněž práce v terénu, ztížená velkým množstvím možných poruch nebo poškození. To znesnaďnuje orientaci jak zkušeným odborníkům, tak zejména novým zájemcům z řad studentů. 

Přístup k problematice byl prezentován a diskutován s ohledem na zahraniční příklady i osobní zkušenosti výzkumných pracovníků a přítomných účastníků. V samém závěru byl rámcově představen způsob řešení v rámci projektu MONDIS.

Workshop12-1Workshop12-2

Program a dostupné prezentace

Jiří Bláha, Pavol Ižvolt - Príprava projektu údržby pamiatok na Slovensku podľa vzoru MonumentenWacht, pdf

Jan Beránek – Metodika dokumentace stavebně-technického stavu ohrožených památek, pdf

Petr Kuneš – Využití znalostních systémů v péči o nemovité památky, pdf

Jaroslav Valach – Reprezentace poškození objektů pomocí znalostního systému, pdf

Martin Ebel – Představení projektu studijního depozitáře NTM (Centrum stavitelství v Plasích), pdf

Martin Čerňanský - Modelové příklady poruch a poškození v projektu MONDIS , pdf

Petr Křemen, Miroslav Blaško – Informační technologie v systému MONDIS, pdf


Původní obsah webu: Mizející znalosti 2012

Jak zadokumentovat poškození své památky ? Jakou mám zvolit vhodnout intervenci pro toto poškození ? Jak podobný problém řešili ostatní přede mnou ? Pokud vás tato témata zajímají, potom vás srdečně zveme na druhý ročník workshopu projektu MONDIS - projektu, jehož cílem je hledání odpovědi na tyto otázky. Název semináře připomíná palčivou potřebu uchování a zpřístupnění vědomostí, zkušeností, řemeslných postupů nezbytných jak pro porozumění vzniku a rozvoje poruch, tak pro jejich odstranění. Ukazuje se, že rozptýlenost znalostí o poruchách historických objektů a rozmanitost poškození znesnadňují orientaci jak zkušeným odborníkům, tak nově příchozím - například studentům. Na workshopu bude představen přístup k těmto otázkám, jaký byl zvolen na Slovensku, osobní poznatky a zkušenosti účastníků semináře a řešení připravované v projektu MONDIS.

kdy 20.11.2012
kde ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická, Technická 2, Praha 6 - Dejvice, zasedací místnost č. 80 v přízemí vpravo
pro koho   vlastníci a správci památek, odborníci na památkovou péči, restaurátoři a konzervátoři, pracovníci státní správy, vědečtí pracovníci, studenti

 


Zvaná přednáška

Součástí workshopu bude zvaná přednáška Ing. arch. Pavola Ižvolta, PhD., ředitele odboru ochrany památkového fondu Ministerstva kultury Slovenské republiky na téma

"Príprava projektu údržby pamiatok na Slovensku podľa vzoru MonumentenWacht".

 

Důležité termíny

  • konání workshopu: 20.11.2012

Program workshopu

9:00

Registrace, uvítání, představení projektu MONDIS

Doc. Ing. Zdeněk Kouba, CSc.

9:15

Príprava projektu údržby pamiatok na Slovensku podľa vzoru MonumentenWacht

Ing. Jiří Bláha, Ph.D, 

Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD

pdf

10:15

Metodika dokumentace stavebně-technického stavu ohrožených památek

Mgr. Ing. Jan Beránek

pdf

10:45

Poruchy a poškození staveb z pohledu stavebně-historického průzkumu

Ing. Jiří Bláha, Ph.D

11:15

Oběd

12:00

Využití znalostních systémů v péči o nemovité památky

Ing. Petr Kuneš

pdf

12:30

Reprezentace poškození objektů pomocí znalostního systému

Ing. Jaroslav Valach, Ph.D

pdf

13:00

Představení projektu studijního depozitáře NTM (Centrum stavitelství v Plasích)

PhDr. Martin Ebel

pdf

13:30

MONDIS - modelové příklady poruch a poškození 

Ing. Martin Čerňanský, Ph.D

pdf

14:00

Informační technologie v systému MONDIS

Ing. Petr Křemen, Ph.D,

Mgr. Miroslav Blaško

pdf

14:30

Přestávka spojená s diskusí

15:00

Historická trasologie - klasifikace a interpretace makroskopicky zkoumatelných stop dochovaných na povrchu stavebních konstrukcí

Ing. Jiří Bláha, Ph.D

15:30

Ukončení workshopu

 

Zpětná vazba
Naleznete-li si chvilku na vyplnění několika následujících otázek, velmi nám pomůžete při přípravě dalšího ročníku workshopu.