Nástroje

  • Ontologie pro popis poškození nemovitých památek

lze stáhnout z http://kbss.felk.cvut.cz/ontologies/2011/monument-damage-taxonomies.owl. Pro okamžitou orientaci v ontologických datech je možné využít prohlížeče na této stránce.

  • Terminologický editor

je nástrojem pro tvorbu vícejazyčných strojově zpracovatelných odborných slovníků a terminologií. V projektu MONDIS se využívá k tvorbě odborného slovníku v oblasti kulturního dědictví a poškození památek. Jeho verze pro prohlížení je dostupná na http://www.mondis.cz/en/web/portal/terminology.

  • MONDIS Mobile

je multiplatformní mobilní aplikací pro on-site monitoring poškození památkových objektů. Shlédněte video o mobilní aplikace a získejte tak představu o jeho použití a funkcích.

 

Publikace

Časopisecké články

  • Křemen, P. - Kostov, B.: Expressive OWL Queries: Design, Evaluation, Visualization. International Journal on Semantic Web and Information Systems. 2012, vol. 8, no. 4, p. 57-79. ISSN 1552-6283.

  • Cacciotti, R. - Blaško, M. - Valach, J.: A diagnostic ontological model for damages to historical constructions. Journal of Cultural Heritage. 2014, http://dx.doi.org/10.1016/j.culher.2014.02.002

Konferenční příspěvky

  • Křemen, P. - Mička, P. - Blaško, M. - Šmíd, M.: Ontology-Driven Mindmapping. In Proceedings of the 8th International Conference on Semantic Systems. New York: ACM, 2012, p. 125-132. ISBN 978-1-4503-1112-0.

  • Blaško, M. - Cacciotti, R. - Křemen, P. - Kouba, Z.: Monument Damage Ontology. In Progress in Cultural Heritage Preservation. Heidelberg: Springer, 2012, p. 221-230. ISSN 0302-9743.ISBN 978-3-642-34233-2.

  • Cacciotti, R. - Valach, J. - Kuneš, P. - Černansky, M.: Knowledge-based system for documentation and mitigation of damages in historical structures. In CESB13 - Central Europe towards sustainable building 2013. Prague : Grada, 2013 - (Hájek, P.; Tywoniak, J.; Lupíšek, A.; Sojková, K.), p. 629-632. ISBN 978-80-247-5015 6.

  • Cacciotti, R. - Valach, J. - Kuneš, P. - Čerňanský, M. - Blaško, M. -Křemen, P.: MONument Damage Information System (MONDIS): an ontological approach to cultural heritage documentation. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. 2013, vol.2, p.55-60. ISSN 2194-9042, Also available at: http://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/II-5-W1/55/2013/isprsannals-II-5-W1-55-2013.pdf

  • Valach, J. - Cacciotti, R. - Černansky, M. - Kuneš, P.: MONDIS: knowledge-based system of failure of historical constructions. In Proceedings of the 18th International Conference on Engineering Mechanics. Prague: ITAM AS CR, v.v.i., 2012, p. 360–361. ISSN 1805-8248

Conferences

2012 EGU Vienna (http://www.egu2012.eu/)

Conference-EGU

2012 em (http://www.engmech.cz/2012/)

Conference-EM

CESB2013, Prague CZ (http://www.cesb.cz/en/node)

CIPA2013, Strasbourg FR (http://www.cipa2013.org/)

BH2013, Milan IT (http://www.bh2013.polimi.it/conference.htm)

HEART2013  (http://smartlab.unical.it/HEaRT2013)