Ontomind

Pro potřeby zobrazení a editování ontologických dat i testování ontologického modelu bylo použito upravené pracovní rozhraní založené na OntoMinD (Ontology Management in Databases). Tato webová aplikace umožnuje uživatelům systému MONDIS procházet ontologii určenou ke vkládání případových studií i obecných znalostí.  Zobrazení záznamů v uvedeném rozhraní je založeno na principu jednoduché stromové struktury, přičemž v každém uzlu (tj. rozvětvení) poskytuje aplikace seznam možných vstupů. Seznam má podobu rozbalovacího menu, ve kterém jsou uvedeny danému uzlu odpovídající taxonomie (roztříděné pojmy z modelu) a logické vztahy formalizované (předem pevně dané) v ontologii. V současné době je aplikace testována za účelem poskytnout vylepšené a uživatelsky přívětivé pracovní prostředí. Zpřístupnění finální verze grafického uživatelského rozhraní (GUI) je předpokládano po jeho dokončení. Pro informace o dalších planovaných funkcí sledujte stránky projektu MONDIS věnované přímo systému.

 

 

Soubory ke stažení

Postup instalace (webová aplikace)

Tento návod popisuje jak nainstalovat Ontomind na Váš lokální server. Archív install.zip obsahuje další soubory potřebné pro instalaci.

 1. Nainstalujte Oracle Java (vyžadována min. verze 1.7.)
   
 2. Nainstalujte PostgreSQL
   
  Nainstalujte databázový stroj PostgreSQL a vytvořte pro něj nového uživatele (např. uživ. jméno - mondis, heslo - mondis). 
   
 3. Vytvořte 2 databáze: mindb (pro mindmapy) a ontdb (pro ontologie).
   
  Vytvořte dvě databáze mindb, ontdb a udělte všechna práva k nim Vašemu novému uživateli (mondis).
   
 4. Aktualizujte údaje o datamázovém spojení v konfiguračním souboru app.properties:
   
  Stáhněte si archív WAR s Ontomindem, rozpakujte ho na zvolené místo a změňte konfiguraci v následujícím souboru: WEB-INF/app.properties:
   
   database.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/mindb
   database.driver=org.postgresql.Driver
   database.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect
   database.username=mondis
   database.password=mondis
   
 5. Nainstalujte Apache Tomcat
   
  Pro provoz Ontomindu je doporučováno mít dvě oddělené instance Tomcatu - jednu pro Sesame (a workbench) a druhou pro Ontomind. Toto je způsobeno možnými problémy při startování Sesame/Ontomindu pokud obojí běží v jediné instanci Tomcatu.
  Například, můžete nainstalovat jeden Tomcat aby běžel na portu 18080 (pro Sesame) a druhý Tomcat na portu 28080 (pro Ontomind).
   
 6. Nainstalujte Sesame 2.7.8 a Sesame Workbench 2.7.8 do Tomcat instance.
   
  Stáhněte si Sesame 2.7.8 SDK (https://sourceforge.net/projects/sesame/files/Sesame%202/2.7.8/), novější verze by měly fungovat také.
  Rozpakujte stažený archív do zvoleného adresáře a nainstalujte oba soubory, umístěné v podadresáři "war" do Tomcatu. Nezapomeňte aktualizovat informace o spojení se Sesame (URL serveru, jméno repozitáře) v konfiguračním souboru Ontomindu app-onto.properties (v rozpakované WAR aplikaci se tento soubor nachází v adresáři WEB-INF/backend-jenaremotesesame):
   
   sesame.serverurl=http://localhost:18080/openrdf-sesame/
   sesame.repoid=mondis_snapshot
   
 7. Naimportujte testovací ontologie do Sesame.
   
  V Sesame (např. pomocí nástroje Sesame Woirkbench) vytvořte nový repozitář (pojmenován např. mondis_snapshot) typu "paměťové úložiště" a naimportujte do něj následující soubory/kontexty (soubory s ontologiemi jsou umístěny v přídavném instalačním balíku install.zip v adresáři ontologies):
   
    monument-damage-reasoningscope.owl -> http://kbss.felk.cvut.cz/ontologies/2011/monument-damage-reasoningscope.owl
    kbmatrix-profile-reasoningscope.owl -> http://onto.fel.cvut.cz/resource/mondis/2014/kbmatrix-profile-reasoningscope.owl
    kbmatrix-profile.owl -> http://onto.fel.cvut.cz/resource/mondis/2014/kbmatrix-profile.owl
    mdr-1.0-SNAPSHOT-temporary -> http://onto.mondis.cz/resource/mdr-1.0-SNAPSHOT-temporary
    mdr-2.0-SNAPSHOT-temporary -> http://onto.mondis.cz/resource/mdr-2.0-SNAPSHOT-temporary
    individual-filtering-module-rules -> http://onto.fel.cvut.cz/resource/individual-filtering-module-rules  
    property-filtering-module-rules -> http://onto.fel.cvut.cz/resource/property-filtering-module-rules
    mdo-basic-modules -> http://onto.fel.cvut.cz/resource/mdo-basic-modules
   
 8. Nainstalujte (deploy) vlastní WAR s Ontomindem
   
  Opětovně zapakujte WAR soubor a umístěte ho do instance Tomcatu vyhrazené pro Ontomind. Během tohoto kroku budou vytvořeny v PostgreSQL databázi databázové tabulky.
   
 9. Přidejte do databíze testovacího uživatele pro Ontomind
   
  Spusťte na databázi mindb následující SQL skript (také dostupný z přídavného instalačního archívu, k nalezení zde: postgresql/test-data.sql) - tento skript přidá testovacího uživatele do databáze.
   
 10. Vše dokončeno!
   
  Instalace je dokončena. Můžete spustit aplikaci Ontomind - pokud jste použili konfiguraci portů uvedenou v krocích výše, aplikace je dostupná na adrese http://localhost:28080/ontomind.