Mondis Mobile

Mondis Mobile je mobilní aplikace určená pro různé platformy tabletů a mobilních zařízení, která nabízí podporu při sběru a zpracování dat v rámci terénního průzkumu. Aplikace umožňuje identifikovat dotčený objekt pomocí aktuálních souřadnic GPS, napomáhá uživateli během průzkumu poruch a poškození jednotlivých stavebních částí a nakonec vyhodnotit celkový stav objektu pomocí předem definovaných kritérií. Záznam může být v průběhu průzkumu doplňován fotografiemi pořízenými integrovaným fotoaparátem a přiřazenými přímo k popisovanému fenoménu. Aplikace je otevřená pro použití různých metodik in situ průzkumu stavu objektu a neomezuje tak uživatele v postupu jeho terénní práce. Zadaná data jsou následně synchronizována se serverem MONDIS a mohou být dále zpracována pomocí webového rozhraní. Jelikož je záznam spojen s ontologickým modelem systému MONDIS, je možné takto pořízená data zpracovávat automatizovaně a například vyhledávat ve znalostní bázi možné způsoby nápravy poškození.

Zde si můžete prohlédnout krátké video, jak mobilní aplikace MondisMobile pracuje: http://www.mondis.cz/web/portal/mobile.

Aplikace MondisMobile je volně dostupná v obchodech GooglePlay a AppStore nebo si ji můžete stáhnout přímo zde.

Mobile1  Mobile2

Mobile3  Mobile4

Stažení Mondis Mobile

 

Instalace z FDROID repozitáře

Následující kroky uvádí postup pro instalaci aplikace Mondis Mobile z FDROID repozitáře na mobilní zařízení s operačním systémem Android:

  1. Povolte instalaci aplikací z jiných zdrojů než Google Play ("Unknown sources") v nastavení zabezpečení.
  2. Nainstalujte aplikaci F-Droid: https://f-droid.org /FDroid.apk
  3. Přidejte repozitář Mondis Mobile do F-Droidu - link na repozitář je zde: http://fdroid.mondis.cz/fdroid/repo. Při dotazu kterým typem aplikace toto otevřít, zvolte F-Droid.
  4. Klikněte na ikonu aktualizace (refresh), tím aktualizujete seznam aplikací F-droidu.
  5. Nainstalujte "Mondis Mobile 2" přes F-Droid. Aplikace by se měla objevit na vrcholu seznamu dostupných aplikací (alternativně můžete použít funkci vyhledávání).